Press Blog

Primary tabs


Bantrysloepen register

2021-09-01 06:22:44

Tijdens de maanden juli en augustus werden twee nieuwe sloepen te watergelaten. Nr 81 "Fermeté" te St Petersburg en Nr 82 "Eletta" te Palmi in Zuid-Italië. Het Internationaal register van Bantry sloepen werd upgedate en online geplaatst. U kan het hier raadplegen.

Heropstart van de roei activiteiten

2021-09-01 06:12:44
Door de Coronacrisis, en daarna omwille van het slechte weer in mei en juni, zagen we ons verplicht de roei activiteiten op het Kanaal tijdelijk op te schorten. Het is met een waar genoegen dat we deze opnieuw opstarten vanaf zaterdag 4 september. Tijdens de vakantie maanden nam een Brussels team deel aan het Europees zomerkamp in Toulon met de sloep Zinneke, terwijl de Brusselse en Gentse Seascouts de sloep Uilenspiegel gebruikten voor hun zomerkampen in Brouwershaven.

Uilenspiegel in Zeeland

2021-07-03 11:08:50

Na een tijdelijk verblijf in Antwerpen om er een lokaal Bantry team op te leiden is 'Uilenspiegel' naar het Grevenlingenmeer gebracht, waar de Seascouts van het 140e FOS 'Roodbaard' er het zomerkamp van hun juniors mee organiseert. Tijdens hun kamp zullen de Seascouts ook kunnen deelmaken van het team dat de Eenhoorn daar test.

Solidair Zomerkamp in Toulon

2021-07-03 10:29:32
De Corona-perturbaties hebben ons niet belet onze sociale actie verder te zetten ! In de traditie van de Solidaire Zomerkampen vertrekt de bantrysloep 'Zinneke' van 8 tem 24 juli naar Toulon met een bemanning van Brusselse jongeren. In Toulon zal ze de Franse Bantrysloep 'Eaudouce' van de Maison de la Jeunesse et de la Culture de St Julien Les Villas (Troyes) vervoegen voor twee weken culurele en sportieve uitwisseling. Van harte Bedankt aan Fabienne Daisomont, die het Brussels team leidt.

Het varen met Zinneke hervat op 8 mei

2021-04-26 08:30:59

De sanitaire crisis en de tweede lockdown maakte dat we onze roei-en zeil activiteiten met de Bantrysloepen voor volwassenen en de sociale activiteiten vorig jaar onherroepelijk moesten staken. De activiteiten voor jongeren in het raam van een jeugdbeweging konden reeds begin februari worden hervat, tot grote opluchting van de Brusselse Sea Scouts.

Op 8 mei is het zover en kunnen we ook de activiteiten voor alle doelgroepen terug opstarten !!!.

Raadpleeg de Facebook pagina Zinneke.Brussels om de geplande activiteiten te kennen en in te schrijven !

Coronasafe roeien op het kanaal

2021-03-18 03:55:45
2020 en 2021 zullen in de annalen blijven als de jaren waarin het Coronavirus de bevolking quasi van alle fysieke activiteit beperkte. De door de Regering toegelaten openluchtactiviteiten voor volwassenen per 1/3 maken het terug mogelijk de roeiactiviteiten op te starten. Ontsmettingsgel, verplicht dragen van maskers en de afstand tussen de roeiers maken er een 'Coronasafe' van. We verheugen er ons dus op de Row after works, het weekendroeien en activiteiten voor kansarme jongeren terug te kunnen beginnen !

Brusselse Seascouts trainen op Zinneke

2021-03-18 03:34:46
De Brusselse Juniors van het 140e FOS "Roodbaard" hebben besloten dit jaar hun zomerkamp te organiseren met de Bantrysloep Zinneke. Ondanks de barre kou op 7 februari begon het team haar roeitrainingen in volle respect met de gangbare Coronamaatregelen. De eerste zeiltraining is gepland op 21/3.

Brussels Universities Regatta

2020-02-28 02:35:21
Net zoals de Britse Universiteiten Oxford en Cambridge jaarlijks mekaar meten in een roeiwedstrijd organiseren we op 21 april de eerste Interuniversitaire regatta tussen VUB en ULB in het Becodok.

Een Bantry sloep voor Antwerpen

2020-01-14 09:42:10
Sedert enkele jaren ijvert de Antwerpse Watersportvereniging SRNA om, net als in Brussel en Gent, een Bantry sloep te bouwen. Wetend dat de Parijse Bantrysloep 'Val Maubuée' reeds een paar jaar inactief was hebben Maritiem Atelier en Zinneke Brussels ervoor gezorgd dat de Parijse boot naar Antwerpen zou kunnen komen. De schenking vond plaats op 14 januari jl en de boot werd afgezet op de SRNA site, waar haar restauratie eerstdaags zal aanvangen. Maritiem Atelier en Zinneke Brussels kijken ernaar uit om binnenkort, samen met de Gentse Carolus Quinto, heuse roei-en zeilregata's te kunnen organiseren. Met dank aan onze Franse vriende die de boot schonken en proficiat aan de SRNA !

Een nieuwe Voorzitter aan het hoofd van de vereniging

2019-01-21 11:37:58

Tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 19 januari heeft Fabienne Daisomont de wens geuit het Voorzitterschap te willen afstaan en tijdelijk een 'break' te nemen.

De leden hebben Pierre Marcelis verkozen tot nieuwe Voorzitter.

Christine Mirkes werd eveneens verkozen tot nieuw bestuurslid.

Namens de leden van de Raad van Bestuur wens ik Fabienne te danken voor haar inzet en engagement tijdens haar twee jarig voorzitterschap en hopen we haar, evenals haar goed humeur en haar culinaire attenties, in de toekomst weerom te kunnen verwelkomen op onze uitstappen.

Ook wensen wij uiteraard Pierre Marcelis een dynamisch en voorspoedig Voorzitterschap tegemoet !

Pages